Pomoc Ukrajině

Fakulta stavební ČVUT nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty a ČVUT a jejich blízkým

Dopis děkana k situaci na Ukrajině

Vážené studentky, vážení studenti,

vedení Fakulty stavební ČVUT se plně ztotožňuje s prohlášenímČeské konference rektorů, se stanoviskem rektora ČVUT a s usnesením Akademického senátu ČVUT. Odsuzujeme válku proti suverénnímu státu a vyjadřujeme jednoznačnou podporu lidu Ukrajiny. 

Rektorát ČVUT zřídil e-mail ukrajina@cvut.cz, který slouží ukrajinským studentům na ČVUT v případě osobní tísně a na který lze psát i v ukrajinštině.

V případě studijních problémů kontaktujte svou referentku na Studijním oddělení, je možné se též obrátit na proděkanku pro pedagogickou činnost prof. Zuzanu Peškovou.

Psychologickou a právní pomoc zajistí Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) na těchto kontaktech: e-mail cips@cvut.cz a telefon (+420) 224 358 460.

Situaci průběžně sledujeme a budeme se snažit v dalších dnech ve spolupráci s rektorátem ČVUT hledat co neúčinnější pomoc našim ukrajinským studentům i statečně bránící se Ukrajině.

prof. Jiří Máca, děkan

Fakulta stavební ČVUT nabízí tuto pomoc:

Pomoc při studiu

Pomoc v hmotné nouzi

  • Fakulta stavební ČVUT připravuje možnost podpory v hmotné nouzi dle individuálního posouzení. Neváhejte se na nás obrátit. Sekretariát tajemníka