administrator

Nabídka rozšíření znalostí – studium na VŠE – Oceňování nemovitých věcí.

Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze zahájil přihlašování do čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí.Studium je pořádáno jako distanční s odbornými dvoudenními konzultacemi (přednášky, cvičení), které probíhají prezenčně zpravidla 2x do měsíce v pátek odpoledne a sobotu po celý den. Studium je vhodné pro uchazeče, kteří se již věnují nebo se v budoucnu chtějí věnovat některé z profesí zaměřených na […]

Nabídka rozšíření znalostí – studium na VŠE – Oceňování nemovitých věcí. Read More »

Studentský workshop Skoky 2023

Workshop je zaměřený na vytvoření jednoduchých studií možného řešení území zaniklého sídla Skoky u Žlutic v okrese Karlovy Vary pro spolek Pod střechou, z. s., který pečuje o poutní kostel Navštívení Panny Marie a usiluje o rehabilitaci mariánského poutního místa (www.skoky.eu). Intravilán sídla, které bylo demolováno na počátku 70. let 20. století, je nyní neudržován, pokryt pozůstatky zbořené zástavby a náletovou vegetací. Cílem

Studentský workshop Skoky 2023 Read More »

Ph.Doupě workshop

Naši doktorandi potřebují nové prostory kanceláře, ve které by mohli hostit případné hosty.  V rámci jediného dne budete mít příležitost navrhnout podobu jedné z kanceláří našich doktorandů. Dokážete do poměrně malého prostoru umístit pracovní plochy, ale také místa k odpočinku? 6. prosince 2023 od 8:30 do 15:00 Reálný rozpočet, možnost skutečné realizace, laserové měřáky na místě, časové preso a vy! Utvořte

Ph.Doupě workshop Read More »

Gen Praha: Ochočit gentrifikaci

Jak prožívají Prahu různé generace jejích obyvatel? Jak se na aktuální témata kvality života dívají sociální a humanitní vědy? „Gen Praha“ jsou tři hosté a prostor pro diskuzi, který drží prst na tepu metropole. Cyklus moderují geograf a antropolog. Dříve základní služby a zaprášené asfaltové chodníky. Dnes udržované ulice, opravené budovy a trendy podniky ve čtvrti, kde chce bydlet každý. Na

Gen Praha: Ochočit gentrifikaci Read More »

Krajina a voda 2023

Ve dnech 24. a 25. 10. 2023 proběhla již třetím rokem konference Krajina a voda. Konference se konala ve výukovém středisku v Telči a kromě odborných příspěvků z aktuálního dění zaměření katedry urbanismu a územního plánování a katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství byla obsahem také prohlídla zámku Telč, který byl předešlé roky rekonstruován. Letošní ročník byl také obohacen o terénní procházku s diskuzí v rámci druhého dne konference, kdy

Krajina a voda 2023 Read More »

Architektura venkova

Jak zachránit fragmenty lidové architektury a přizpůsobit je dnešnímu životnímu stylu? Může být život na vesnici ekologicky udržitelný, nebo je sepětí s přírodou pouze klam? Jak zacházet s venkovem, který už dávno pohltila metropole? Přijímáme příspěvky nejen z oborů architektura či urbanismus, ale místo na konferenci mají i další obory zabývající se proměnou prostředí venkova. Konference se uskuteční v pátek

Architektura venkova Read More »

MĚ100

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100. Konference je určena pro všechny, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti při plánování měst. 23. 11. 13:00 až 17:30 CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2nebostream na www.me100.info Na konferenci představí rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů posluchači doktorského studia několika vysokých škol. Hosty konference jsou Martijn Kanters, z Holandska, který bude hovořit o propojení územního a finančního plánování v obcích. Dále Zuzana Ladzianska, STU Bratislava, se zaměří na dopady investičních pobídek do územního plánování, Lucie Pára a Zdeňka

MĚ100 Read More »

Konference ČSÚP 17 (2023)

Sedmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování proběhne 9. 11. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169 V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ naleznete sborník abstraktů šestnáctého ročníku a sborníky příspěvků všech proběhlých ročníků konference ČSÚP. Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování. Program Sborník abstraktů pro letošní ročník Termíny

Konference ČSÚP 17 (2023) Read More »