Výstavy

V roce 2022 byl instalován jednoduchý závěsný systém na chodbě v 8. patře budovy A, aby umožnil samostatné prezentování ateliérových projektů, bakalářských a diplomových prací zpracovaných na Katedře urbanismu a územního plánování.

Od LS 2021/2022 se zde vždy na konci semestru koná výstava studentských prací zahajovaná slavnostní vernisáží. Od roku 2023 jsou kromě výstupů prací studentů urbanistického zaměření programu Architektura a stavitelství vystavovány i postery bakalářských a diplomových prací odevzdávaných na oboru Inženýrství životního prostředí.

  • Urban Design Award – výstava
    Rádi bychom Vás pozvali na výstavu výsledků studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt Urban Design Award, která se koná od pondělí 26. 6. do pátku 30. 6. v átriu Fakulty stavební. Přijďte si prohlédnout vítězné projekty z několika univerzit zemí Visegrádské čtyřky. Děkujeme Visegrad Fundu za podporu této …

    Urban Design Award – výstava Pokračovat ve čtení »

  • Výstava studentských prací
    Vernisáž ateliérových projektů proběhne ve středu 1. 2. 2022 v 15 hodin na chodbě u výtahů v 8. patře budovy A.