Zaměření katedry

Činnost katedry urbanismu a územního plánování je zaměřena především na pedagogickou činnost – na přípravu absolventů Stavební fakulty pro práci v architektonické a urbanistické tvorbě a v územně plánovací činnosti a na doplnění a prohloubení znalostí pracovníků veřejné správy. Pozornost je v současné době věnována také nutnosti rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti katedry.

Základní informace o katedře