Zaměření katedry

Činnost katedry urbanismu a územního plánování je zaměřena především na pedagogickou činnost – na přípravu absolventů Stavební fakulty pro práci v architektonické a urbanistické tvorbě a v územně plánovací činnosti a na doplnění a prohloubení znalostí pracovníků veřejné správy. Pozornost je v současné době věnována také nutnosti rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti katedry.

Základní informace o katedře

Spektrum činnosti katedry: 

Pedagogická činnost:

Výuka urbanistických předmětů na studijním oboru Architektura a stavitelství (A):
 • výuka urbanistických předmětů v bakalářském studiu
 • výuka společných urbanistických předmětů v magisterském studiu oboru A
 • výuka urbanistických předmětů v magisterském v programu studiu zaměření Architektura a urbanismus (2)
 • vedení diplomových prací na zaměření A+U
Výuka urbanistických předmětů na studijním oboru Inženýrství životního prostředí (Z):
 • výuka urbanistických předmětů v bakalářském studiu
 • vedení bakalářských prací na oboru Z
 • výuka urbanistických předmětů v magisterském studiu pro zaměření Urbanismus a územní plánování (1)
 • vedení diplomových prací na zaměření č.1: Urbanismus a územní plánování
Výuka urbanistických předmětů v dalších studijních programech a oborech akreditovaných Fakultou stavební ČVUT v Praze:
   
 • v programu a oboru Bezpečnostní a rizikové inženýrství (BR)
 • v programu Stavební inženýrství (SI)
 • v oboru Příprava, realizace a provoz staveb (L)
 • v programu a oboru Budovy a prostředí (B)
Výuka urbanistických předmětů v anglicky vyučovaných programech a oborech akreditovaných Fakultou stavební ČVUT v Praze:
 • v programu Civil engineering (CE)
 • v oboru Building structures (D) 

Expertní, konzultační a výuková činnost pro odbornou praxi:

Činnost konzultační střediska a centra dalšího vzdělávání:
 • konzultační a poradenská činnost pro praxi (zejména pro orgány samosprávy měst a obcí
  pořádání konferencí a seminářů
  spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování (AUUP)
Kurzy celoživotního vzdělávání pro úředníky veřejné správy:

Vědecká a výzkumná činnost:

 • Výzkumný záměr č.5 „Aspekty životního prostředí ve stavebníctví“ MSM211100005 (1999 – 2004)
 • Výzkumný záměr č.4 „Udržitelná výstavba“ MSM6840770005, část WP1 „Výstavba na brownfields“ (2005 – 2011)
 • Doktorský grant GAČR „Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“ 103/03/H089 (2003 – 2006)
 • Doktorský grant GAČR „Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“ 103/03/H095 (2009 – 2012)
 • SGS grant „Změny ve využívání území a související negativní jevy“ SGS11/104/OHK1/2T/11 (2011 – 2012), SGS13/117/OHK1/2T/11 (2013 – 2014)
 • Interní grantové soutěže, Fond rozvoje vysokých škol, …