127UTS

Urbanistická tvorba a informační systémy

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

5. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
2+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 5

Garant předmětu

Václav Jetel

Přednášející

Václav Jetel, František Pospíšil, Jan Cihlář

Cvičící

Václav Jetel, František Pospíšil

Základní informace

Kurs seznamuje v přednáškách studenty se současnými trendy urbanistické tvorby a využívání geografických informačních systémů ke zpracování nástrojů územního plánování. Ve cvičeních pak studenti získávají praktické dovednosti při zpracování reálných úloh, které řeší územní plánovači.

Literatura

HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011.

TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press. 1998.

KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Praha: ČVUT, 2003.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT