Ing.
Václav Jetel,
Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Kontakt

E-mail:
vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 224 357 930

Kancelář:
A-827

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání

Magisterské studium FSv ČVUT v Praze,
obor: Pozemní stavitelství
zaměření: Plánování sídel a regionů (1999)

Doktorské studium FSv ČVUT v Praze,
obor: Inženýrství životního prostředí (2011)

Praxe

1998–2002:Zástupce starosty MČ Praha – Troja
2003–dosud:Odborný asistent
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování
2015–dosud:Zástupce vedoucího katedry
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP)

Autorizovaný architekt pro územní plánování A.2 – č.a. 03541 (OSVČ)

Člen pedagogické rady oboru Inženýrství životního prostředí FSv ČVUT

Reference