127UVI

Urbanismus a veřejná infrastruktura

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

5. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
4+0

Zakončení:
Zkouška

Kredity: 5

Garant předmětu

Ivan Kaplan

Přednášející

Ivan Kaplan, Václav Jetel, Jan Cihlář

Základní informace

V rámci přednášek se posluchač seznámí se základními činnostmi a dovednostmi městského inženýra, městského architekta, urbanisty a územního plánovače v oblasti veřejné infrastruktury, která je stěžejní pro zpracování nástrojů územního plánování dle stavebního zákona. Pro tyto účely jsou přednášky založeny na výkladu spojeného s odborným popisem jednotlivých součástí veřejné infrastruktury: dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství.

Literatura

ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl I. Praha: Academia, 1999

ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl II. Praha: Academia, 2001.

VYORALOVÁ, Z. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2016.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT