Doktorské studium na katedře urbanismu a územního plánování

Katedra je školícím pracovištěm pro doktorské studijní programy Architektura a stavitelství a Inženýrství životního prostředí. Školiteli jsou docenti a profesoři působící na katedře.

Zájemci o doktorské studium musí včas kontaktovat potenciálního školitele a vedoucího katedry a ještě před podáním přihlášky a přijímacím řízením se domluvit na tématu disertační práce a formě studia (přihlášku podepisuje budoucí školitel a vedoucí katedry).

Katedra nabízí vedle školení doktorandů několik předmětů doktorského studia akreditované pro obory Architektura a stavitelství, Stavební obnova památek a Inženýrství životního prostředí, které si však mohou zapisovat studenti i z jiných studijních programů. Absolvování předmětů je organizováno individuálně, na konkrétním obsahu, formě plnění, podmínkách a způsobu ukončení se student před začátkem semestru domlouvá s vyučujícím daného předmětu.

Seznam předmětů doktorského studia

D27AEKArchitektura a krajina
Podrobnosti
D27ASKAdaptace sídel na změny klimatu
Podrobnosti
D27KKZIKulturní krajina a znaky její individuality
Podrobnosti
D27PHKPamátkové hodnoty kulturní krajiny
Podrobnosti
D27UPHÚzemní plánování a hodnoty území
Podrobnosti
D27UPKÚzemní plánování a krajina
Podrobnosti
D27USSUrbanistická struktura sídel
Podrobnosti
D27USUUUrbanistické struktury – urbanita a udržitelnost
Podrobnosti
D27UUPUrbanismus a územní plánování
Podrobnosti

Doktorské předměty vyučované v angličtině naleznete na samostatné stránce
Lessons taught in english are listed on separate webpage