Bakalářské studium

Omlouváme se, informace zatím nejsou kompletní.
Podrobnosti pro vás připravujeme.

Zaměření – celkem čtyři: urbanismus, územní plánování, krajina, městské inženýrství – v dlaždicích s ilustrativním obrázkem/barvou, stručným popisem po rozkliknutí

Bakalářské studium – pod ním krátké info, přehled předmětu studia v dlaždicích, po rozkliknutí jen obecně o předmětu, ilustrativní obrázky (výukové materiály, studentské práce – výstupy) a odkaz na moodle, kde jsou „intimní“ informace a výukové materiály

Předměty bakalářského studia

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K127:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení a v rámci ostatních forem výuky organizované na K127 obecně předepsanou minimálně 75% účast. Vedoucí cvičení může stanovit další podmínky (např. povinná účast na prezentacích, vycházkách, kontrolních hodinách, termíny odevzdání dílčích úloh apod.), které jsou písemně oznámeny na první hodině a zveřejněny na stránkách katedry (www.uzemi.eu). V řádně odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc apod.) může vedoucí katedry určit individuální formu plnění.