Ukončené projekty SGS

 • Aktuální témata soudobého urbanismu (2022–2023), navrhovatel Zuzana Boušková
 • Kulturní krajina a historický urbanismus (2021–2023), navrhovatel Jan Hendrych
 • Nové výzvy urbanismu (2020-2021), navrhovatel Jiří Kugl
 • Vývoj a potenciál veřejných prostranství (2018-2019), navrhovatel Jiří Kugl
 • Strukturální vegetační prvky veřejného prostoru (2018-2020), navrhovatel Jan Hendrych
 • Veřejná infrastruktura jako součást kocepce měst – Analýza měst s převládajícím turistickým ruchem (2017), navrhovatel Renata Koubková 
 • Analýza obcí v okolí Ohře na Lounsku (2017), navrhovatel Jakub Jaroš
 • Veřejná prostranství jako průsečík i řešení problémů soudobých sídel (2015-2017), navrhovatel Daniela Štegerová
 • Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy II. (2013-2014), navrhovatel Daniela Štegerová
 • Analýzy vybraných faktorů prostředí ve veřejných městských prostorech (2013), navrhovatel Matej Kamenický
 • Využitelnost metod strukturní analýzy krajiny při identifikaci specifických krajinných typů (příspěvek k vymezení krajinných typů dle Evropské úmluvy o krajině) (2012-2013), navrhovatel Simona Vondráčková
 • Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy (2011-2012), navrhovatel Pavel Holubec
 • Proces modernity a jeho zhmotnění v prostorové struktuře území (2010), navrhovatel Pavel Holubec

Informace o ukončených grantech

Aktuální témata soudobého urbanismu

Zobrazit informace

Kulturní krajina a historický urbanismus

Zobrazit informace