Ing. arch.
Zuzana Boušková

Kontakt

E-mail:
zuzana.bouskova@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 727 929 509

Kancelář:
A-821

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Odraz industriální éry v historické kulturní krajině

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Veřejná prostranství, dopravní urbanismus

Granty

2022–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11,
Aktuální témata soudobého urbanismu, hlavní řešitelka

2020–2021: SGS, FIS 1612173A127, číslo SGS21/146/OHK1/3T/11,
Hendrych Jan ASLA: Kulturní krajina a historický urbanismus, členka týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612064A127, číslo SGS20/102/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Nové výzvy urbanismu, členka týmu

2018–2020: SGS, FIS 161 – 1611864A127, číslo SGS18/111/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Vývoj a potenciál veřejných prostranství, členka týmu

2018–2021: SGS, FIS 161 – 1611878A127, číslo SGS18/167/OHK1/3T/11,
Hendrych Jan ASLA: Strukturální vegetační prvky veřejného prostoru, členka týmu

členka týmu SVK 2019-2022 Člověk, stavba a územní plánování,
členka týmu SVK 2021-2022 Krajina a voda 2021, 2022

Vybrané publikace

Kolektiv autorů (2021). Krajinný ráz. Analytické a plánovací přístupy a metody. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06838-0. 

KUPKA, J. – BOUŠKOVÁ, Z. (2020). Historické struktury jako hodnota krajiny In: Člověk, stavba a územní plánování 13. Praha: ČVUT. s. 10-27. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06762-8.

BOUŠKOVÁ, Z. (2020). Drobné industriální stopy v krajině Českého krasu spojené se železniční dopravou. In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: ČVUT. p. 8-16. ISBN 978-80-01-06765-9.

Kolektiv autorů (2020). Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06745-1.

Reference