Volitelné předměty

Katedra zajišťuje výuku několika volitelných předmětů, které nemají žádné prerekvizity a jsou otevřené všem studentům.

Seznam volitelných předmětů

127XCADCAD v územním plánování
Podrobnosti

127XESCEkonomika a organizace samosprávních územních celků
Podrobnosti
127XKRSKrajina a sídla
Podrobnosti
127XMWOMezioborový workshop
Podrobnosti
127XSEISociální a ekonomická infrastruktura sídel
Podrobnosti
127XTISTechnická infrastruktura sídel
Podrobnosti
127XTPLTechnika územního plánování
Podrobnosti
127XZURZáklady urbanismu
Podrobnosti