Ing. arch.
Tereza Švárová

Kontakt

E-mail:
Tereza.svarova@seznam.cz

Kancelář:
A-821

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Lesní krajina a její kulturně historické hodnoty

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
územní plánování, poradenská a konzultační činnost

Granty

2022–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11,
Aktuální témata soudobého urbanismu, členka týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612173A127, číslo SGS21/146/OHK1/3T/11,
Hendrych Jan ASLA: Kulturní krajina a historický urbanismus, členka týmu

Vybrané publikace

BRYNDA, F. et al. Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: ČVUT. Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06745-1.

JETEL, V. et al. Územní studie krajiny správního obvodu ORP Humpolec. [Studie (architektonická, urbanistická)] Zadavatel Městský úřad Humpolec, Dolní náměstí 253, 396 22 Humpolec 2019-01-31.

ŠVÁROVÁ, T. Zaniklá sídla v Národním parku Šumava (vybrané příklady). In: KUGL, J. a F. BRYNDA, eds. Člověk, stavba a územní plánování 14. Praha online, 2020-11-11. Praha: ČVUT. Fakulta stavební, 2021. s. 10-41. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06893-9.BOUŠKOVÁ, Z. et al., eds. Sborník abstraktů. Výukové středisko Telč, 2021-11-04/2021-11-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06905-9.

Reference