Územní plánování pro samosprávu

Kurz celoživotního vzdělávání, pořádaný Fakultou stavební ČVUT v Praze

Informace o kurzu

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si dovoluje pozvat volené členy samospráv a další pracovníky úřadů, vykonávající samosprávní činnost na odborný kurz, zaměřený na oblasti spojené s územním plánováním a dalšími rozvojovými dokumenty, které jsou svěřeny orgánům samosprávy.

Kurz je jednodenní, má rozsah 6 vyučovacích hodin a bude probíhat

od 1. 3. 2019

vždy v pátek od 9:00 do 15:00 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Kapacita jednoho kurzu je 25 posluchačů. Cena kurzu je 1 900,- Kč + DPH. 

Ke stažení