Celoškolská vnitřní soutěž

Inovace forem výuky územního a krajinného plánování prvky zážitkové pedagogiky

Doba řešení:
2023

Řešitelský tým:

Simona Vondráčková (řešitel)
Jiří Kupka
Václav Jetel
Tereza Švárová
Zuzana Boušková
Ondřej Madar
Jan Cihlář
Gloria Abu Zummarová

Územní a krajinné plánování je rozsáhlá multidisciplinární problematika, která je obsažena v širokém spektru předmětů vyučovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze, ale dotýká se i jiných pracovišť v rámci ČVUT (FA, FD). Problematika obsahuje mnoho dílčích disciplín a je velmi obtížné se v oboru zorientovat a pochopit jednotlivé aspekty a nástroje územního a krajinného plánování v kontextu celého procesu, a to s ohledem na přírodní podmínky, probíhající klimatickou změnu, měnící se potřeby obyvatel, ekonomické aspekty aj. Zkušenosti ze stávající výuky i oficiální hodnocení studentů dokazují, že frontální způsob výuky nepřináší studentům očekávaný stupeň poznání a pochopení. Cílem projektu je rozšíření možností výuky této poměrně složité problematiky v různých souvislostech formou zážitkové pedagogiky, a to pomocí uceleného systému výukových pomůcek a studijních materiálů (fyzického modelu území včetně skladebných součástí, výukových podkladů pro řešení dílčích úloh zaměřených na určité téma) a interaktivních a participativních forem výuky (her), který přinese inovaci a zkvalitnění dosavadní výuky a provázanost jednotlivých disciplín a oborů, které se problematiky dotýkají. Cílem je tedy doplnění stávající výuky územního a krajinného plánování o nové didaktické formy jako podpora pro stávající akademické pracovníky vyučujících disciplíny, které souvisí s prostorovým plánováním. 

Všechny výstupy jsou dostupné na Moodlu ČVUT – Studijní podklady a materiály K127: https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/index.php?categoryid=49