Ing.
Jan Cihlář

Kontakt

E-mail:
jan.cihlar@ateliercs.cz

Telefon:
+420 602 748 066

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Stavební inženýrství, studijní obor Inženýrství životního prostředí,
zaměření Urbanismus a územní plánování

Téma disertační práce:
Územně plánovací dokumentace na regionální úrovni

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Územní plánování, dopravní a technická infrastruktura, stavební právo

Granty

2022–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11,
Boušková Zuzana Ing. arch.: Aktuální témata soudobého urbanismu, člen týmu

2021: SVK, FIS 1622105A127, číslo SVK 05/21/F1, 
Kupka Jiří prof. Ing. arch. Ph.D.: Člověk, stavba a územní plánování 15, člen týmu

2020: SVK, FIS 1622005A127, číslo SVK 05/20/F1, 
Kupka Jiří prof. Ing. arch. Ph.D.: Člověk, stavba a územní plánování 14, člen týmu

2019: SVK, FIS 1621906A127, číslo SVK 06/19/F1, 
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.: Člověk, stavba a územní plánování 13, člen týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612064A127, číslo SGS20/102/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Nové výzvy urbanismu, člen týmu

2020–2021: TAČR: Územní management smršťování měst, reg. č. TL02000308, člen týmu

2018–2020: SGS, FIS 161 – 1611864A127, číslo SGS18/111/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Vývoj a potenciál veřejných prostranství, člen týmu

Vybrané publikace

Kolektiv autorů (2020). Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06745-1.

Reference