Ukončené rozvojové projekty

  • Nová vnitřní soutěž NVS 2021 Terénní výuka při distančních formách vzdělávání (řešitel Václav Jetel)
  • Vnitřní soutěž IP 2020 Inovace předmětů v prostředí urbanistické a krajinářské tvorby (řešitel Václav Jetel)
  • Vnitřní soutěž IP 2019 Vytvoření výukových materiálů pro vybrané české a anglické předměty (řešitel Václav Jetel)
  • Vnitřní soutěž RPMT 2018 Rozvoj výuky urbanismu a územního plánování v anglickém jazyce (řešitel Václav Jetel)
  • Vnitřní soutěž RPMT 2017 Rozvoj výuky na katedře v oboru územního plánování (řešitel Václav Jetel)
  • Vnitřní soutěž RPMT 2016 Rozvoj výuky geografických informačních systémů (GIS) v předmětech katedry urbanismu a územního plánování (řešitel Václav Jetel)