Terénní výuka při distančních formách vzdělávání

Projekt NVS2021

Cílem společného projektu kateder 127 a 143 je na více menších pilotních studiích vyzkoušet a ověřit za využití rozdílných nástrojů (video, fotografie, GIS, interaktivní mapy ad.) rozličné formy terénní výuky směřované ke společným tématům obou kateder (přírodní prostředí města, městská krajina, městská a krajinná zeleň, propojení environmentálních a urbanistických pohledů atd.) spojené s vytvořením metodiky pro zajištění podobných výukových aktivit i v jakémkoliv jiném oboru, kde je kladen důraz na terénní formu výuky. Přechod na distanční formu vzdělávání vesměs přerušil terénní výuku (terénní cvičení, exkurze, vycházky) a mnozí akademici se pustili do různých forem její bezkontaktní realizace sami a improvizovaně. V řadě případů byla ale terénní výuka vypuštěna. Cílem projektu je proto ukázat katedrám dostupné možnosti realizace terénní výuky i v online prostředí, a to nejen výhradně v době distanční výuky, ale využitelné i v případě hybridní či běžné kontaktní výuky. Smyslem a hlavním cílem je příprava filmových, fotografických i grafických prezentací přibližujících studentům zajímavé lokality v terénu a poskytujících pro ně návod k samostatnému zpracování zadání, vázaného na terénní výuku.

Řešitelský tým

Ing. Václav Jetel, Ph.D. – řešitel (K127)

prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. – odborný koordinátor za K127

Ing. Martin Dočkal, Ph.D. – spoluřešitel (K143)

Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D. – odborný koordinátor za K143

Ing. arch. Zuzana Boušková (K127) 

Ing. arch. Tereza Švárová (K127) 

Jan Hendrych, ASLA (K127) 

Ing. arch. František Brynda (K127) 

MSc. Tailin Li (K143) 

MSc. Nina Elizabeth Noreika (K143) 

Ing.. Michal Vrána (K143) 

Ing. Jakub Stašek (K143) 

Výstupy:

Exkurze – Biotop Radotín

Exkurze – Revitalizace Hvězda, Dolní Liboc

Dejvice – urbanistická vycházka

https://maphub.net/UR2B/UR2B-prochazka-Dejvice

Těžební krajina

https://maphub.net/katedra127/map

Manuál práce s interaktivní mapou

http://admin.uzemi.eu/Include/Data/getfile.php?id=3523&db=auzemieu_1