Publikace a materiály

Dočasně nedostupné materiály (na zpřístupnění pracujeme):

Jiří KUGL: Manuál prezentace urbanistického návrhu pdf [5 MB]

Almanach Katedry urbanismu a územního plánování 2016

Veřejný prostor a veřejná prostranství (2016) pdf [24,1 MB]

Metodika

Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (2004) pdf [0,4 MB]

Monografie

Jan HENDRYCH a kol.(2018): Struktury urbanizované zeleně pdf [31 MB] 

Zuzana KRAMÁŘOVÁ (2014): Bronwnfield ?! Proč?! Problém nebo příležitost pdf [30 MB]

Ivan VOREL, Jiří KUPKA (2011): Krajinný ráz – identifikace a hodnocení pdf [11 MB]

Jiří KUPKA (2010): Krajiny kulturní  a historické pdf [37 MB]

Konference

Člověk, stavba a územní plánování

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu

Ochrana kulturní krajiny: hledání cílů, možností a pravidel (2013) pdf [14 MB]

Krajinný ráz v sídlech / sídla v rázu krajiny (2011) pdf [13 MB]

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu (2010) pdf [14 MB]

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2009 pdf [8 MB]

Aktuální problémy ochrany krajinného rázu (2007) pdf [8 MB]

Péče o krajinný ráz, cíle a metody (1999) pdf [18 MB]

Perspektivy území

Perspektivy území II: Hranice a rozhraní (2013) pdf [17 MB] – DSpace – jednotlivé příspěvky

Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj (2012) pdf [13 MB] – DSpace – jednotlivé příspěvky