Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

Jak naznačuje její název, konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující:

Člověk

vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby

Stavba

městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství

Územní plánování

urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy

Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.

Aktuální informace

Děkujeme za Vaší účast na loňské konferenci ČSÚP 16 a již se těšíme na letošní sedmnáctý ročník konference, která proběhne

9. 11. 2023

V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ již naleznete sborník abstraktů šestnáctého ročníku a sborník příspěvků ČSÚP 15.

Zároveň je již dostupný záznam z konference. Naleznete ho zde.

Záznamy z minulých ročníků:

Stejně tak je dostupný záznam z ročníku ČSÚP 15. Shlédnout ho můžete zde.

Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.

Termíny

Přihlášení na konferenci

Termín zaslání anotací30. 9. 2023
Oznámení o přijetí příspěvku13. 10. 2023
Přihlášení k pasivní účasti do13. 10. 2023

Vlastní příspěvek

Termín nahrání příspěvku do IS30. 11. 2023
Vyjádření recenzentů30. 4. 2024
Úprava vybraných příspěvků dle recenzí15. 6. 2024

Vložné

Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT v Praze zdarma. 

Pro ostatní je třeba uhradit vložné do 31. 10. 2023.

Aktivní účast na konferenci (jako přednášející/publikující)

1 200 Kč

Pasivní účast na konferenci (jako posluchač)

500 Kč

Pasivní účast na konferenci v online formě (jako posluchač)

200 Kč

V případě zájmu o tištěný sborník je nutné připočíst k částce za registraci dalších 200 Kč. Sborník ve formě PDF je zdarma.

Platba

Převodem na účet:
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol obdržíte v potvrzovacím emailu.
Do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení.

Přihlášení na konferenci ČSÚP 17

Upozornění: stránky jsou v přípravě, zatím se prosím na konferenci nepřihlašujte.
Přihlašování na ročník ČSÚP 17 bude spuštěno později.

ČSÚP 17

Po vyčerpání kapacity bude umožněno přihlášení pro pasivní účast (online posluchači).

Kontakty

Katedra urbanismu a územního plánování

Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

uzemi.eu@gmail.com