Ing. arch.
Jiří Kugl
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
kugljiri@seznam.cz

Telefon:
+420 732 976 214

Kancelář:
A-828a

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
České vysoké učení technické v Praze, doktorské studium
Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství (práce obhájena 2022)

České vysoké učení technické v Praze, magisterské studium
Fakulta stavební, obor Architektura a urbanismus (2010 – 2013)
diplomová práce: Ústí nad Labem – Střekov (revitalizace území)

Hosei university
Tokyo, Japonsko, Faculty of Engineering and Design + ESOP, v rámci bilaterárních dohod (2010 – 2011)

VIA university 
Horsens, Dánsko, obor Constructing Architect, v rámci programu Erasmus (2008 – 2009)

Téma disertační práce:
Revitalizace nevyužívaných železničních ploch

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Veřejná prostranství, rodinné domy (činnost v rámci vlastního ateliéru Archemia)
Architektonické vizualizace (vlastní studio Redpixel)
Stáž v Kodani v ateliéru JaJa Architects (2013-2014)

Granty

SGS20/102/OHK1/2T/11 – Nové výzvy urbanismu, hlavní řešitel

SGS18/111/OHK1/2T/11 – Vývoj a potenciál veřejných prostranství, hlavní řešitel

SGS15/183/OHK1/3T/11 – Veřejná prostranství jako průsečík i řešení problémů soudobých sídel, člen týmu

člen týmu konference Člověk, stavba a územní plánování 9-13 (v letech 2015-2019)

člen týmu konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020 a 2022– AUR20 a AUR22

RPMT, FIS 1051855A006 – Rozvoj výuky urbanismu a územního plánování v anglickém jazyce, člen týmu

Editor recenzovaného sborníku Člověk, stavba a územní plánování od roku 2017, v roce 2019 sborník zařazen do databáze Scopus 
Člen organizačního týmu studentské soutěže Urban Design Awards od roku 2021

Vybrané publikace

KUGL, J. Vývoj role veřejných prostranství. In: BRYNDA, F. et al. Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: ČVUT. Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06745-1. 

KUGL, J. Analysis of Tools for Revitalization and Rehabilitation of Brownfields. In: Athens: ATINER’S Conference Paper. ATINER’s Conference Paper Series, Atény, 2017-06-19/2017-06-21. Athens Institute for Education & Research, 2017. s. 3-20. CIV2017- 2269. ISSN 2241-2891. 

KUGL, J. Nástroje revitalizace a rehabilitace brownfieldů. In: KUGL, J., ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. Člověk, stavba, územní plánování, Praha, 2018-11-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2019. s. 215-224. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06634-8. 

ŠENBERGER, T. et al. Železniční dědictví – od velké minulosti k budoucí využitelnosti. Praha: ČVUT. Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06478-8.  (podíl 3%)

KUGL, J. Využití brownfieldů pro veřejná prostranství. In: VONDRÁČKOVÁ, S., ed. Veřejný prostor a veřejná prostranství. Praha: ČVUT. Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2016. s. 48-57. ISBN 9788001060780. 

STRAKOŠ, M. et al. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie – architektura – památkový potenciál. Praha 1: Národní památkový ústav, 2017. ISBN 978-80-87967-14-0. 

Reference