ČSÚP:
Redakční rada

šéfredaktor

Ing. arch. Jiří Kugl, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

Ing. arch. Karel Kuča
Architekt, historik urbanismu, výtvarník a publicista

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování; ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – Ústav populačních studií

Ing. arch. Helena Hexnerová, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury