Ing. arch.
Dušana Andrášová

Kontakt

E-mail:
Dusana.andrasova@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 739 028 610

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Vývoj a rehabilitace veřejných prostranství původních sídel ve velkoměstském prostředí

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Veřejná prostranství

Granty

2022–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11, 
Boušková Zuzana Ing. arch.Aktuální témata soudobého urbanismu, členka týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612064A127, číslo SGS20/102/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Nové výzvy urbanismu, členka týmu

členka týmu SVK 2020-2022 Člověk, stavba a územní plánování 14, 15, 16

Vybrané publikace

Andrášová, D. Změny ve veřejném prostoru vlivem krizového stavu vyvolaného pandemií. In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 126-148. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06893-9.

Reference