Konference ČSÚP 17

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na sedmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 17), která se bude konat ve čtvrtek 9. 11. 2023.

Přihlašování bylo spuštěno na stránkách konference:

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.