Konference

Krajina a voda 2023

Ve dnech 24. a 25. 10. 2023 proběhla již třetím rokem konference Krajina a voda. Konference se konala ve výukovém středisku v Telči a kromě odborných příspěvků z aktuálního dění zaměření katedry urbanismu a územního plánování a katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství byla obsahem také prohlídla zámku Telč, který byl předešlé roky rekonstruován. Letošní ročník byl také obohacen o terénní procházku s diskuzí v rámci druhého dne konference, kdy […]

Krajina a voda 2023 Read More »

Architektura venkova

Jak zachránit fragmenty lidové architektury a přizpůsobit je dnešnímu životnímu stylu? Může být život na vesnici ekologicky udržitelný, nebo je sepětí s přírodou pouze klam? Jak zacházet s venkovem, který už dávno pohltila metropole? Přijímáme příspěvky nejen z oborů architektura či urbanismus, ale místo na konferenci mají i další obory zabývající se proměnou prostředí venkova. Konference se uskuteční v pátek

Architektura venkova Read More »

MĚ100

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100. Konference je určena pro všechny, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti při plánování měst. 23. 11. 13:00 až 17:30 CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2nebostream na www.me100.info Na konferenci představí rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů posluchači doktorského studia několika vysokých škol. Hosty konference jsou Martijn Kanters, z Holandska, který bude hovořit o propojení územního a finančního plánování v obcích. Dále Zuzana Ladzianska, STU Bratislava, se zaměří na dopady investičních pobídek do územního plánování, Lucie Pára a Zdeňka

MĚ100 Read More »

Konference ČSÚP 17 (2023)

Sedmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování proběhne 9. 11. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169 V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ naleznete sborník abstraktů šestnáctého ročníku a sborníky příspěvků všech proběhlých ročníků konference ČSÚP. Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování. Program Sborník abstraktů pro letošní ročník Termíny

Konference ČSÚP 17 (2023) Read More »

Konference: People – City – Transport 2023 

Zveme vás na první ročník studentské vědecké konference „People-City-Transport“. Konference si klade za cíl propojit rozmanité disciplíny zkoumající fenomén městské mobility napříč obory. Akce má mezinárodní charakter a účastní se ji mimo jiné doktorandi z Université Libre de Bruxelles (Belgie), University of Lodz (Polsko), Indian Institute of Technology- Kharagpur (Indie), Tongji University (Čína) či Universiti Teknologi Malaysia

Konference: People – City – Transport 2023  Read More »

Konference ČSÚP 16 (2022)

Děkujeme za Vaší účast na konferenci ČSÚP 16, která proběhla 16. 11. 2022 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169 Sborník abstraktů Sborník příspěvků Místo konání Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B-169adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice Při dopravě osobním automobilem doporučujeme zaparkovat v krytém parkovišti pod NTK. Pokud cestujete MHD, ideální je vystoupit buď na stanici metra

Konference ČSÚP 16 (2022) Read More »

Konference ČSÚP 16

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na šestnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 16), která se bude konat ve středu 16. 11. 2022. Link na video záznam konference posledního ročníku naleznete zde.Příspěvek Romana Vodného (ředitele Odboru územního plánování MMR) na téma „Průřezové informace z MMR“ si můžete stáhnout zde.Příspěvek Jana Kasla (předsedy České komory architektů) obsahující

Konference ČSÚP 16 Read More »