Konference

Konference ČSÚP 18 (2024)

Osmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování proběhne 21. 11. 2024 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169 V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ naleznete sborník abstraktů šestnáctého ročníku a sborníky příspěvků všech proběhlých ročníků konference ČSÚP. Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování. Program konference Informace připravujeme … Sborník abstraktů […]

Konference ČSÚP 18 (2024) Read More »

Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Dovolujeme si Vás pozvat na interdisciplinární konferenci pořádanou Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se věnuje architektuře a urbanismu 19. a 20. století. 23. 10. 2024   Místnost B169 – Fakulta stavební ČVUT v Praze. Hlavním tématem druhého ročníku konference je obnova a udržitelnost městské architektury19. a 20. století, jejích jedinečných​ objektů a celků, které významným způsobem ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme. Zaměření konference cílí nejen na památkově chráněné stavby, ale především na historické objekty a urbanistické celky, které nemají zvláštní právní ochranu. Jejich hodnota je jedinečná a je třeba ji vnímat

Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století Read More »

Krajina a voda 2023

Ve dnech 24. a 25. 10. 2023 proběhla již třetím rokem konference Krajina a voda. Konference se konala ve výukovém středisku v Telči a kromě odborných příspěvků z aktuálního dění zaměření katedry urbanismu a územního plánování a katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství byla obsahem také prohlídla zámku Telč, který byl předešlé roky rekonstruován. Letošní ročník byl také obohacen o terénní procházku s diskuzí v rámci druhého dne konference, kdy

Krajina a voda 2023 Read More »

Architektura venkova

Jak zachránit fragmenty lidové architektury a přizpůsobit je dnešnímu životnímu stylu? Může být život na vesnici ekologicky udržitelný, nebo je sepětí s přírodou pouze klam? Jak zacházet s venkovem, který už dávno pohltila metropole? Přijímáme příspěvky nejen z oborů architektura či urbanismus, ale místo na konferenci mají i další obory zabývající se proměnou prostředí venkova. Konference se uskuteční v pátek

Architektura venkova Read More »

MĚ100

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100. Konference je určena pro všechny, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti při plánování měst. 23. 11. 13:00 až 17:30 CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2nebostream na www.me100.info Na konferenci představí rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů posluchači doktorského studia několika vysokých škol. Hosty konference jsou Martijn Kanters, z Holandska, který bude hovořit o propojení územního a finančního plánování v obcích. Dále Zuzana Ladzianska, STU Bratislava, se zaměří na dopady investičních pobídek do územního plánování, Lucie Pára a Zdeňka

MĚ100 Read More »

Konference ČSÚP 17 (2023)

Sedmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování proběhne 9. 11. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169 V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ naleznete sborník abstraktů šestnáctého ročníku a sborníky příspěvků všech proběhlých ročníků konference ČSÚP. Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování. Program Sborník abstraktů pro letošní ročník Termíny

Konference ČSÚP 17 (2023) Read More »

Konference: People – City – Transport 2023 

Zveme vás na první ročník studentské vědecké konference „People-City-Transport“. Konference si klade za cíl propojit rozmanité disciplíny zkoumající fenomén městské mobility napříč obory. Akce má mezinárodní charakter a účastní se ji mimo jiné doktorandi z Université Libre de Bruxelles (Belgie), University of Lodz (Polsko), Indian Institute of Technology- Kharagpur (Indie), Tongji University (Čína) či Universiti Teknologi Malaysia

Konference: People – City – Transport 2023  Read More »

Konference ČSÚP 16 (2022)

Děkujeme za Vaší účast na konferenci ČSÚP 16, která proběhla 16. 11. 2022 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169 Sborník abstraktů Sborník příspěvků Místo konání Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B-169adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice Při dopravě osobním automobilem doporučujeme zaparkovat v krytém parkovišti pod NTK. Pokud cestujete MHD, ideální je vystoupit buď na stanici metra

Konference ČSÚP 16 (2022) Read More »