Krajina a voda 2023

Ve dnech 24. a 25. 10. 2023 proběhla již třetím rokem konference Krajina a voda. Konference se konala ve výukovém středisku v Telči a kromě odborných příspěvků z aktuálního dění zaměření katedry urbanismu a územního plánování a katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství byla obsahem také prohlídla zámku Telč, který byl předešlé roky rekonstruován. Letošní ročník byl také obohacen o terénní procházku s diskuzí v rámci druhého dne konference, kdy jsme se vydali za krásami kulturních, historických, ale také přírodních hodnot Kostelního Vydří. Tak jako každý rok vyšel ke konferenci Sborník abstraktů, který obsahuje aktuální činost přihlášených členů konference.

Sborník abstraktů

Fotogalerie