Architektura venkova

Jak zachránit fragmenty lidové architektury a přizpůsobit je dnešnímu životnímu stylu? Může být život na vesnici ekologicky udržitelný, nebo je sepětí s přírodou pouze klam? Jak zacházet s venkovem, který už dávno pohltila metropole?

Přijímáme příspěvky nejen z oborů architektura či urbanismus, ale místo na konferenci mají i další obory zabývající se proměnou prostředí venkova.

Konference se uskuteční v pátek 1. 12. 2023 v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích. (Thákurova 9, 160 00 Praha 6)

Je možná osobní i on-line účast. Z akce vznikne sborník. Anotace příspěvků přijímáme do 22. 11.