Osmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování proběhne

21. 11. 2024

na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v místností B-169

V sekci „Věda a výzkum / publikace a materiály“ naleznete sborník abstraktů šestnáctého ročníku a sborníky příspěvků všech proběhlých ročníků konference ČSÚP.

Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování.

Program konference

Informace připravujeme …

Sborník abstraktů pro letošní ročník

Informace připravujeme …

Termíny

Přihlášení na konferenci

Přihlášení k aktivní účasti do30. 9. 2024
Termín zaslání anotací30. 9. 2024
Oznámení o přijetí příspěvku14. 10. 2024
Přihlášení k pasivní účasti do20. 10. 2024
nebo do vyčerpání kapacity
Přihlášení k pasivní online účasti do19. 11. 2024
(spuštěno až po naplnění kapacity prezenční účasti)

Vlastní příspěvek

Termín nahrání příspěvku do IS30. 11. 2024
Vyjádření recenzentů30. 4. 2025
Úprava vybraných příspěvků dle recenzí15. 6. 2025

Vložné

Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT v Praze zdarma. 

Aktivní účast na konferenci (jako přednášející/publikující)

1 500 Kč

Pasivní účast na konferenci (jako posluchač)

700 Kč

Pasivní účast na konferenci v online formě (jako posluchač)

200 Kč

V případě zájmu o tištěný sborník je nutné připočíst k částce za registraci dalších 200 Kč. Sborník ve formě PDF je zdarma.

Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

Platba

Neplaťte vložné na základě registrace. Po proběhnutí konference obdržíte do 2 týdnů daňový doklad s informacemi k platbě. Prosíme o úhradu vložného na základě tohoto dokladu.

V případě, že potřebujete platbu provést před konáním konference na základě zálohové faktury, kontaktujte prosím paní Danu Romaňákovou, referentku oddělení pro doplňkovou činnost FSv na e-mail dana.romanakova@fsv.cvut.cz, tel.: +420 224 359 788

Místo konání

Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B-169
adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

Při dopravě osobním automobilem doporučujeme zaparkovat v krytém parkovišti pod NTK.

Pokud cestujete MHD, ideální je vystoupit buď na stanici metra Dejvická, zastávce tramvaje Thákurova, nebo zastávce tramvaje Lotyšská.

Přihlášení na konferenci ČSÚP 18

Registrace na konferenci na základě tohoto formuláře je závazná. Na základě registrace Vám bude po proběhnutí konference vystaven daňový doklad.

Pokud jste přihlášen/-a jako pasivní posluchač/-ka a nebudete se moci konferenci účastnit, odhlaste se nejpozději 10 dní před konáním konference zprávou na e-mail uzemi.eu@gmail.com.
Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit jako aktivní účastník, není možné stornovat platbu (je nutné uhradit náklady na publikaci vědeckého článku).

ČSÚP 18 (bez možnosti online registrace)

Po vyčerpání kapacity bude umožněno přihlášení pro pasivní účast (online posluchači).