Ing. arch.
Magdalena Baramová

Kontakt

E-mail:
magdalena.baramova@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Znaky historických krajinných struktur v nástrojích péče a ochrany

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Historická kulturní krajina

Granty

2022–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11,
Aktuální témata soudobého urbanismu, členka týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612173A127, číslo SGS21/146/OHK1/3T/11,
Hendrych Jan ASLA: Kulturní krajina a historický urbanismus, členka týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612064A127, číslo SGS20/102/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Nové výzvy urbanismu, členka týmu

členka týmu SVK 2019-2022 Člověk, stavba a územní plánování,
členka týmu SVK 2021-2022 Krajina a voda 2021, 2022

Vybrané publikace

Reference