Ing. arch.
Irena Klingorová

Kontakt

E-mail:
irena.klingorova@fsv.cvut.cz

Telefon:
+46 70 551 03 50

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Úpravy cestní sítě v malých sídlech

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Dopravní urbanismus v malých sídlech
Švédsko – územní plánování, stavební předpisy a povolení

Granty

2020–2021: SGS, FIS 1612064A127, číslo SGS20/102/OHK1/2T/11,
Kugl Jiří Ing. arch.: Nové výzvy urbanismu, členka týmu

Vybrané publikace

Veřejný prostor a veřejná prostranství (2016) 

Jan HENDRYCH a kol.(2018): Struktury urbanizované zeleně

Vývoj a potenciál veřejných prostranství (2020)

Nové výzvy urbanismu (2021)

Vše na http://www.uzemi.eu/veda-a-vyzkum/publikace-ke-stazeni.html

Články v časopisu UUR o územním plánování ve Švédsku
  • Územní plánování ve Švédsku
  • Dokumenty a procesy v rámci švédského plánovacího systému I.
  • Dokumenty a procesy v rámci švédského plánovacího systému II.

Reference