Ing. arch.
František Brynda

Kontakt

E-mail:
frantisek.brynda@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 731 276 472

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Terminály veřejné dopravy ve struktuře sídel

Praxe:
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy – grafik

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Veřejná doprava, grafika

Granty

2022–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11, 
Boušková Zuzana Ing. arch.: Aktuální témata soudobého urbanismu, člen týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612064A127, číslo SGS20/102/OHK1/2T/11, 
Kugl Jiří Ing. arch.: Nové výzvy urbanismu, člen týmu

2020–2021: SGS, FIS 1612025A129, číslo SGS20/025/OHK1/1T/11, 
Hájek Karel doc. Ing. arch. Ph.D.: Uzly veřejné dopravy jako intermodální prostorové prvky území, člen týmu

2018–2020: SGS, FIS 161 – 1611864A127, číslo SGS18/111/OHK1/2T/11, 
Kugl Jiří Ing. arch.: Vývoj a potenciál veřejných prostranství, člen týmu

člen týmu SVK 2019-2022 Člověk, stavba a územní plánování 13, 14, 15, 16

Vybrané publikace

Hájek, K.; Novotný, V.; Brynda, F.; Souček, M. (2020). Uzly veřejné dopravy jako intermodální prostorové prvky území.
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 164-169. ISBN 978-80-248-4450-3.

Brynda, F. (2020). Přístřešky a zastřešení nástupišť hromadné dopravy v Praze. In: Člověk, stavba a územní plánování 13. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2020. p. 120-139. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06762-8.

Brynda, F.; Vetešníková, K.; Klingorová, I.; Kugl, J.; Koubková, R.; Šilhánková, V.; Kupková, D.; Kupka, J. et al. (2020). Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06745-1.

Brynda, F. (2019). Koncepční dokumenty pro infrastrukturní stavby městské kolejové dopravy v Praze. In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 34-47. ISBN 978-80-01-06622-5.

Reference