Ing.
Lucie Nováková

Kontakt

E-mail:
lucie.novakova.1@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-821

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Prostorové plánování, ČZU v Praze

Téma disertační práce:
Komponované krajiny v severní části Středočeského kraje

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Územní plánování, Komponovaná krajina, meziprostory, ArcGIS

Granty

členka týmu SVK 2019-2022 Člověk, stavba a územní plánování,
členka týmu SVK 2021-2022 Krajina a voda 2021, 2022

Vybrané publikace

Reference