Ing. arch. Bc.
Vojtěch Kořalka

Kontakt

E-mail:
vojtech.koralka@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 777 263 802

Kancelář:
A-821

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus
Bakalářský studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Téma disertační práce:
Udržitelná mobilita v jižním sektoru Pražské metropolitní oblasti

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Dopravní urbanismus

Granty
  • SGS22/086/OHK1/2T/11 – Aktuální témata soudobého urbanismu
  • SVK 04/22/F1 – Člověk, stavba a územní plánování 16
Vybrané publikace

Člověk, stavba a územní plánování 13 – Život na jižním okraji Prahy

Reference