Ing. arch.
Kateřina Vetešníková

Kontakt

E-mail:
katerina.vetesnikova@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Strategie protipovodňových úprav v územním plánování

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Uzemní plánování se zaměřením na hospodaření s vodou, povodně a sucho.
Veřejná prostranství vázaná na vodní prvky v sídlech.

Granty

SGS: Nové výzvy urbanismu (2016-2017)

SGS: Veřejná prostranství jako průsečík i řešení problémů soudobých sídel (2017-2018)

SGS: Vývoj a potenciál veřejných prostranství (2018-2019)

SGS: Nové výzvy urbanismu (2020-2021)

Vybrané publikace

Kolektiv autorů (2020). Vývoj a potenciál veřejných prostranství. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06745-1.

Výsledky dotazníkového šetření k problematice protipovodňové ochrany v územním plánování (Sborník abstraktů Člověk, stavba a územní plánování 13, 2019, ISBN 978-80-01-06654-6.)

Reference