127VEIS

Veřejná infrastruktura sídel

Bakalářský studijní program
Inženýrství životního prostředí

3. ročník / 5. semestr
(zimní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
3+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 7

Garant předmětu

Václav Jetel

Přednášející

Václav Jetel, Marek Janatka

Cvičící

Václav Jetel, Marek Janatka

Základní informace

Cílem předmětu je seznámit studenty s prací urbanisty a územního plánovače při navrhování koncepcí veřejné infrastruktury.

Literatura

VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.

MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.

Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT