127YNUP

Nástroje územního plánování

Magisterský studijní program
Inženýrství životního prostředí

5. ročník / 1. semestr
(zimní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
3+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 6

Garant předmětu

Václav Jetel, František Pospíšil

Přednášející

Václav Jetel, František Pospíšil

Cvičící

Václav Jetel, František Pospíšil

Základní informace

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí na přednáškách s technikou územního plánování tj. s veškerými nástroji územního plánování, jejich pořizováním, zpracováváním a schvalováním. Důraz na přednáškách je kladen na územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace jako přípravu na zvláštní odbornou způsobilost či pro praxi projektanta. V rámci cvičení si studenti prakticky ověří své teoretické znalosti při analýze územně plánovacích nástrojů a při výstupech za použití programů na bázi GIS.

Literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Spatial Planning Systems and Practices in Europe, Reimer M., London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN: 978-0-415-72724-2

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT