127YUZM

Územní management

Magisterský studijní program
Inženýrství životního prostředí

5. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinně volitelný předmět

Přednášky + cvičení:
3+2

Zakončení:
Zápočet + Zkouška

Kredity: 6

Garant předmětu

Václav Jetel

Přednášející

Václav Jetel, Jan Cihlář

Cvičící

Václav Jetel, Jan Cihlář, Daniel Stojan, Karin Dvořáková

Základní informace

Studenti si v rámci přednášek osvojí znalosti z organizace územně samosprávných jednotek, a to především s důrazem na pochopení managementu obcí. Vedle samotného územního rozvoje je kladen důraz na pochopení finančních vazeb ve vztahu ke státnímu rozpočtu, na zajištění nezbytných služeb orientovaných především na veřejnou infrastrukturu a ekonomická hlediska územního rozvoje. Přednášky jsou doplněny minimálně jednou exkurzí na vybrané radnici a obecním úřadu. Cvičení je koncipováno jako urbanistický projekt rozvojové lokality se simulací skutečného vedení projektu s participací.

Literatura

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

Sustainable economic development: green economy and green growth, Leal Filho W., Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-45081-0

Zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT