Krajinářský terénní workshop:

Lesní krajina povodí Kopaninského potoka

Tématem workshopu byla identifikace a interpretace barokně upravované lesní krajiny s dominantou sochy svaté Juliány, v širším kontextu povodí Kopaninského a Únětického potoka v kulturně historickém rámci krajiny tuchoměřické rezidence jezuitského řádu.