Nabídka rozšíření znalostí – studium na VŠE – Oceňování nemovitých věcí.

Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze zahájil přihlašování do čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí.
Studium je pořádáno jako distanční s odbornými dvoudenními konzultacemi (přednášky, cvičení), které probíhají prezenčně zpravidla 2x do měsíce v pátek odpoledne a sobotu po celý den.

Studium je vhodné pro uchazeče, kteří se již věnují nebo se v budoucnu chtějí věnovat některé z profesí zaměřených na nemovitosti a jejich postavení na trhu, jako je odhadce nemovitostí, realitní makléř, investiční poradce, soudní znalec apod., ale i pro uchazeče, kteří se chtějí uplatnit na nejrůznějších pozicích ve státní správě.

Více podrobností najdete v přiloženém souboru, cenu studia a další informace najdete na našich stránkách: http://iom.vse.cz