Ing. arch. et Ing.
Kateřina Štréblová Hronovská,
Ph.D.

Kontakt

E-mail:
katerina@ksh-architekt.cz

Telefon:
+420 607 132 438

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Osobní stránky:
www.ksh-architekt.cz

Vzdělání

2013–2015 – ČZU v Praze – Fakulta životního prostředí
Doktorský studijní program Inženýrská ekologie, obor Aplikovaná a krajinná ekologie
Téma disertační práce: Ochrana krajinného rázu – rozdílná měřítka problematiky

2008-2010 – ČVUT v Praze – Fakulta architektury
Navazující magisterský studijní program Architektura a urbanismus
studijní obor Architektura-Zahradní a krajinná architektura (modul ZKA), 
studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou 8.6.2010, titul – Ing. arch.

2008-2009 – ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Navazující magisterský studijní obor Architektura a stavitelství
studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou 30.6.2009, titul – Ing. arch.

2006 – Obhajoba a složení závěrečné zkoušky v kurzu celoživotního vzdělávání Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz pořádaného v cyklu „Metody ochrany charakteru a identity kulturní krajiny“.

1999-2005 – ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Magisterský studijní program Pozemní stavby a architektura
studijní obor Pozemní stavby a architektura,
studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou 28.6.2009, titul – Ing.

Praxe

2013–dosud:KSH – Ing.arch. et Ing. Kateřina Štréblová Hronovská
Autorizovaný architekt ČKA 04103
VP-autorizace se všobecnou působností (A.0)
Pozice – hlavní architekt
2010–dosud:Rafpro s.r.o. – architecture-design-building
Architektonická a projekční kancelář
Pozice – architekt
2007–dosud:Atelier V – Doc. Ing.arch. Ivan Vorel, CSc.
Projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny
Pozice – architekt
2006–dosud:Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.
Spolupráce
2005–dosud:GIP Atelier Petroprojekt – Ing.arch. Petr Mikolášek
Architektonická a projekční kancelář
Pozice – architekt

Vědecko-výzkumná činnost

2020–2022 – Projekt výzkumu a vývoje MK ČR NAKI II DG20P02OVV019 
Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

Vybrané publikace
Vědecká periodika recenzovaná bez IF

Kupka, J., Štréblová Hronovská, K.,2015: Regulace výstavby vycházející z preventivních hodnocení krajinného rázu. In: TZB-info, Stavba. ISSN 1801-4399.

Štréblová Hronovská, K., Kupka, J., 2015: Využití různých typů preventivních hodnocení krajinného rázu při výstavbě. In: TZB-info, Stavba. ISSN 1801-4399.

Štréblová Hronovská, K., Vorel, I., 2015: Výstavba a její únosnost zásahu do krajinného rázu. In: TZB-info, Stavba. ISSN 1801-4399.

Štréblová Hronovská, K., Kupka, J., 2015: Výstavba ve vztahu k ochraně krajinného rázu. In: TZB-info, Stavba. ISSN 1801-4399.

Štréblová Hronovská, K., Kupka, J., 2014: Neředínský horizont v Olomouci. Problematika uchopení vizuálního významu přírodního horizontu. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 17, č.1, s.7-108. ISSN 1212-0855.

Vorel I., Kupka, J., Hronovská, K., 2009: Landscape character assessment at the regional level. In: Journal of Landscape Studies. Vol.2,no.1, p.17-25. ISSN 1802-4416.
RIV/68407700:21450/09:00158570.

Vorel I., Kupka, J., Hronovská, K., 2009: Preventive Evaluation of Landscape Characteristics and Scenery as a Basis for Ragulating Construction in Protected Areas. In: Journal of Landscape Studies. Vol.2,no.3-4, p.69-75. ISSN 1802-4416.
RIV/60460709:41330/09:31049.