Ing.
Milla Käbi Tugendhat Zinner
MBA

Kontakt

E-mail:
milla.kabi.tugendhat.zinner@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-821

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:

Magisterský studijní program: Regionální rozvoj, Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze
Obor: Management rozvoje měst a regionů
Specializace: Územní management, Životní prostředí a rozvoj, Management cestovního ruchu
Diplomová práce: Impakt lokálních zdrojů alternativní energie na rozvoj regionu a životní prostředí

Profesní vzdělávací program: Master of Business Administration, Central European Management Institute v Praze
Obor: General Management
Diplomová práce: Přeměna brownfieldu v ekologicky vhodný projekt

Téma disertační práce:
Udržitelnost (ne)udržitelných zdrojů a jejich vliv na kulturní krajinu a životní prostředí

Praxe:

Projektové řízení, poradenská a konzultační činnost v rámci OSVČ 
Člen České asociace pro vodu, sdružení CzWa

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Inženýrství životního prostředí, alternativní zdroje energie v krajině

Granty

Vybrané publikace

Tugendhat Zinner, M.K., Přeměna zemědělského brownfieldu na přírodě blízký projekt. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2023, 29-46. ISSN 1805-3246.