Ing. Bc.
Pavel Divíšek,
MBA

Kontakt

E-mail:
divisek.pavel@volny.cz

Telefon:
+420 720 130 486

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

České vysoké učení technické v Praze, magisterské studium
Fakulta stavební, obor Pozemní stavby

Ústav soudního inženýrství VUT Brno – znalectví

Téma disertační práce:
Environmentálně šetrný development brownfieldu

35 let praxe v oblasti developerské činnosti, řízení staveb, analýza možnosti výstavby, revitalizace brownfieldů, právní problematika limitů výstavby a kontrola dotací. Působení v managementu v soukromé sféře, ale i ve státní správě.