doc. Ing. arch.
Petr Durdík

Kontakt

E-mail:
petr.durdik@fsv.cvut.cz

Telefon:
+420 224 357 931

Kancelář:
A-826

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání

Magisterské studium FA ČVUT v Praze,
obor: Architektura (1980)

Habilitace v oboru Architektura a stavitelství (2015)
Téma habilitační práce: Urbanismus a územní plánování sídel

Praxe

2007–dosud:Fakulta stavební ČVUT v Praze
odborný asistent, od roku 2015 docent
1992–dosud: Ing. arch. Petr Durdík – Atelier D+
privátní projekční praxe
2008–2015:NVT Development
ředitel pro rozvoj
2007–2008:Czechinvest
samostatný specialista pro územní plánování
1980–2007:Útvar hlavního architekta, Útvar rozvoje města hl. m. Prahy
pozice projektanta až vedoucího odboru
Garant urbanistické koncepce hlavního města Prahy

Autorizovaná osoba při ČKA, autorizace s všeobecnou působností 00613

Člen autorizační komise při ČKAIT pro obor Městské inženýrství

Lektor akreditovaných kurzů pro vzdělávání úředníků samosprávných celků   

Držitel zvláštní způsobilosti na úseku územního plánování

Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
předseda 2010 – dosud

Člen Českého národního komité ICOMOS

Člen národního komité Europan CZ

Člen oborové rady DSP FSv ČVUT – Stavební obnova památek

Vědecko-výzkumná činnost

Praxe & specializace:
urbanismus, územní plánování, legislativa, poradenská, konzultační a posudková činnost

Granty

2014 – CZ.1.04./4.1.00/62.00010 – Metodika strategického řízení a plánování krajů ČR

2018 – CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393 – Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů

Řešitel nebo člen týmu interních projektů SGS, SVK, FRVŠ, OPVVV  (ESF A+S, ESF IŽP),
řešitel či člen týmu výzkumných zakázek pro praxi (KÚ, ORP, AOPK ČR)

Vybrané publikace

Petr Durdík – Třicet let 1989 až 2019, Krátká nebo dlouhá doba v plánování měst – prosinec 2019, Urbanismus a územní rozvoj 5/2019, ÚÚR, str. 17 – 23

Petr Durdík – Význam veřejných prostranství v sídle a jaká by měla být, Vývoj a potenciál veřejných prostranství – ČVUT Praha 2020, str. 224 – 227

Petr Durdík – Zkrátit, zrychlit, zjednodušit, Sborník z konference AUÚP v Praze – Změny v územním plánování, co nás čeká? – říjen 2020, příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj 6/2020, ÚÚR a MMR 2020, str. 50 – 53

Petr Durdík – Územní rozvoj – a co bude dál, Stavebnictví 12/2019, Informační centrum ČKAIT s.r.o. prosinec 2019, str. 12 – 14

Petr Durdík – Novela stavebního zákona – řešení, nebo přechodný stav, Stavební právo – bulletin 4/2017, ČSPSP, MMR, MPO 2017, str. 38 – 42 

Petr Durdík – Nový stavební zákon – zásadní změny stavebního práva, Stavební právo – bulletin 4/2019, ČSPSP, MMR, MPO 2019, str. 53 – 56

Petr Durdík – Máme nový stavební zákon – je to důvod k radosti????, Aktuality Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, 108/2021, str. 7, ISSN 2570-821X

Petr Durdík – Občanské vybavení v praxi, Sborník z konference AUÚP v Praze – Občanské vybavení – 4/2021, příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj 3/2021, ÚÚR 2021, str. 59 – 62

Petr Durdík – Město a světlo, Sborník z 25. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020, Město a světlo, Cheb listopad 2021, Informační centrum ČKAIT 2020, ISBN 978-80-88265-25-2, str. 65 – 74

Petr Durdík – „Projekt AC Budějovická se musí zredukovat, je předimenzovaný“ říká odborník – Tučňák (měsíčník městské části Praha 4), 02/2022, str. 6, MČ Praha 4, MK ČR E 12556

Petr Durdík – Stavební zákon na rozcestí (ostrý restart) – březen 2022, Urbanismus a územní rozvoj 1/2022, ÚÚR, str. 30 – 32

Petr Durdík, Pavel Koubek, Vlasta Poláčková, Petr Vávra – Urbanistická část standardizace některých výstupů územního plánu – MMR 2019 

Petr Durdík – Recenze kapitoly C4 – Občanské vybavení, Principy a pravidla územního plánování, UUR Brno 2019

Petr Durdík, Vít Řezáč – Posouzení potřeby a případně návrh užšího provázání Politiky architektury a stavební kultury ČR (dále jen  PASK“) s nástroji územního plánování a povolování staveb – MMR 2022]

Reference