Krajinářský workshop katedry K127

Šumava 2024

Ve dnech 25.–28. 5. 2024 proběhl odborný krajinářský workshop doktorandských studentů a pedagogů katedry K 127. Tématem byla historická kulturní krajina a historický urbanismus v krajině povodí řek Vydra, Křemelná a Otava. Účastníci měli možnost formou odborných komentářů a diskusí in situ rozkrývat problematiku soudobých urbanizačních tlaků, přetvářejících přírodně a kulturně historicky cenná území CHKO a NP Šumava.