Krajinářsko urbanistický workshop

Terénní krajinářsko urbanistický workshop Kulturní krajina a historický urbanismus – Poohří a Džbán

Krajinářsko urbanistický workshop probíhá ve dnech 20.–23. 5. 2022.