Urban Design Award

Vytvořili jste ve školním roce 2022/2023 urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty? Přihlaste se do soutěže Urban Design Award! Čas máte do 20. června. Přihlašovací formulář najdete na adrese http://formular.fa.cvut.cz/…ard

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2022/2023. Nelze přihlásit magisterské diplomní projekty.

Pro přihlášení bude třeba připravit portfolio připravené pro tisk na A3 (formát PDF, max. 15 stran, 300 dpi) a několik výstižných obrázků. Minimální rozsah práce: Schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie). Minimálně přihláška musí být vyplněna v anglickém jazyce.