Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Konference se uskuteční 1. června 2023. Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři.

Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí Read More »