Ing.
Tereza Kubištová

Kontakt

E-mail:
terezakubistova@gmail.com

Telefon:
+420 774 734 077

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Česká zemědělská univerzita v Praze, lesnická fakulta,
obor krajinné inženýrství (1997)

Téma disertační práce:
Vývoj metodiky, zpracování a aplikace preventivních hodnocení krajinného rázu na území CHKO v ČR 

Praxe:
09/1997 – 12/1999: AGRO-AQUA s.r.o., Pardubice
01/2000 – 11/2002: LÖW & spol. s.r.o., Brno
01/2009 – 12/2020: Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, odbor obecné ochrany přírody a krajiny a odbor zvláštní územní ochrany
10/2020 – 11/2023: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
ochrana krajiny a krajinného rázu

Granty

2024-2026: SGS24/080/OHK1/2T/11
Madar Ondřej Ing. arch.: Komplexní a provázané plánování krajinného a urbánního prostoru, členka týmu

2023–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11
Boušková Zuzana Ing. arch.: Aktuální témata soudobého urbanismu, členka týmu

členka týmu SVK 2023-2024 Člověk, stavba a územní plánování