Ing. arch.
Gloria Abu Zummarová

Kontakt

E-mail:
gloria.abu.zummarova@fsv.cvut.cz

Kancelář:
A-818

Konzultační hodiny:
pouze po předchozí domluvě

Vyučované předměty

Vzdělání a praxe

Vzdělání:
Magisterský studijní obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Téma disertační práce:
Bezpečnost ve veřejném prostranství

Vědecko-výzkumná činnost

Zaměření & specializace:
Veřejná prostranství, územní plánování

Granty

 2024-2026: SGS24/080/OHK1/2T/11
Madar Ondřej Ing. arch.: Komplexní a provázané plánování krajinného a urbánního prostoru
členka týmu

2023–2024: SGS, 161 – 1612253A127, číslo SGS22/086/OHK1/2T/11
Boušková Zuzana Ing. arch.: Aktuální témata soudobého urbanismu,
členka týmu

2022: SVK 56/22/F6,
Sojková Kateřina Ing. Ph.D.: Principy udržitelné výstavby a projekt FIRSTLIFE v rámci mezinárodní soutěže SDE21/22,
členka týmu

Členka týmu SVK 2023-2024 Člověk, stavba a územní plánování
Členka týmu SVK 2024 Krajina a voda

Reference