127DISZ

Diplomový seminář

Magisterský studijní program
Inženýrství životního prostředí

5. ročník / 2. semestr
(letní semestr)

Povinný předmět

Přednášky + cvičení:
0+3

Zakončení:
Klasifikovaný zápočet

Kredity: 4

Garant předmětu

Václav Jetel

Cvičící

Václav Jetel, Marek Janatka, Jiří Kupka, František Pospíšil

Základní informace

Semestrální projekt za účelem přípravy na zpracování diplomové práce na oboru Inženýrství životního prostředí.

Další informace pro vás připravujeme …

Aktuální informace, elektronická skripta, vzorová cvičení a podrobnosti k danému semestru dostupné na Moodlu ČVUT